Διαδικτυακές συνεδρίες Gestalt

Διαδικτυακές συνεδρίες

Οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου πραγματοποιούνται με ανθρώπους οι οποίοι θα το επιλέξουν για
δική τους προσωπική διευκόλυνση. Παραδείγματα αποτελούν αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • άτομα με κινητικές δυσκολίες
  • επαγγελματίες χωρίς σταθερό τόπο διαμονής (digital nomads)
  • φοιτητές ή νέοι εργαζόμενοι που διαμένουν στο εξωτερικό
  • άτομα από λιγότερο προσβάσιμες περιοχές (π.χ. νησιωτική Ελλάδα)

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τις δια ζώσης συνεδρίες. Εάν
κάτι τέτοιο είναι εφικτό, μπορεί ο θεραπευόμενος να κανονίσει 1 ή 2 συνεδρίες τον χρόνο δια
ζώσης με τον θεραπευτή, με σκοπό να επωφεληθεί ο θεραπευόμενος και από τη φυσική παρουσία
του θεραπευτή.