Ατομικές συνεδρίες Gestalt

Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων

Πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητά μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις τις οποίες νιώθουμε ότι δεν έχουμε τις κατάλληλες ψυχολογικές δεξιότητες να χειριστούμε αποτελεσματικά. Σε δύσκολες συγκυρίες της ζωής αλλά και μέσα σε μια καθημερινότητα που την βιώνουμε δυσάρεστα για διάφορους λόγους, μπορούμε να αναζητήσουμε την υποστήριξη ενός ειδικού. Στα πλαίσια των ατομικών συνεδριών αποκομίζουμε πολλαπλά οφέλη, είτε ερχόμαστε με ξεκάθαρο αίτημα είτε όχι. Η λήψη ψυχολογικής υποστήριξης (συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας κ.ά.) αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον μας. Αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή βραχύχρονης συμβουλευτικής παρέμβασης ή πιο διαρκούς ψυχοθεραπείας.